Vi snackar droger och rehab i sverige

Nya droger avslutning


skrivet den 09 jul av Admin, klockan:10:40
Anledningen till att polisen inte kan göra så mycket åt detta problem är som jag har skrivit tidigare att ingen gör någon brottslig handling. Man köper bara en vara som i värsta fall kan göra så att du dör men något brottsligt gör du inte. Jag vet att rättsväsendet gör dessa droger olagliga men tyvärr tar det för lång tid och när de är olagliga så byter bara tillverkarna en beståndsdel och namn på drogen så är den laglig igen. Jag har läst någonstans att man i framtiden ska kunna förbjuda en hel grupp av beståndsdelar så inte tillverkarna kan göra som de gör idag längre och jag hoppas det kommer att bli så snart. Vi kommer aldrig kunna tala dessa försäljare till rätta eftersom de bara är ute efter pengar men om vi kan förbjuda deras verksamhet så kan vi i alla fall ställa dom tillrätta i svensk domstol om de fortsätter med verksamheten. Hoppas det blir på detta viset så snart som möjligt.  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nya droger fortsättning


skrivet den 06 jul av Admin, klockan:11:02
Som jag skrev i det tidigare inlägget så är det inte så roligt att gå ned på stan och köpa droger av en kriminell människa. De flesta människorna skulle aldrig kunna tänka sig att göra detta på grund av rädsla och på grund av att de inte vill göra en kriminell handling. Det är faktiskt bra att drogerna säljs på gatan om du jämför med att de säljs på Internet. Många som till exempel bor på lite mindre orter kan inte få tag på droger när som helst. De som bor i storstan kan säkert det men inte de som bor på landsbygden. Detta är också bra men i och med att de nu kan köpa droger som inte ens är olagliga på internet så kan alla i Sverige var de än bor få tag i droger. Du behöver inte längre känna en kompis som känner en kompis som säljer droger. Några knapptryck på nätet och du har beställt droger helt lagligt. Enkelt och snabbt helt enkelt.  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nya droger


skrivet den 03 jul av Admin, klockan:12:10
Vi har alltid under min livstid fått leva med de gamla drogerna såsom hasch, LSD, kokain, ecstasy, marijuana med mera. De senaste åren har det även dykt upp en mängd nya droger som vem som helst kan beställa från nätet. Problemet med dessa droger är att de i många fall är lagliga. De ändrar en liten beståndsdel i som exempel ecsasy och ger drogen ett annat namn men det ger fortfarande samma effekt. Det finns flera problem med detta och jag ska ta upp några av dem. Ett problem är att det är så enkelt att beställa dessa droger. Du går bara in på nätet och beställer drogerna på samma sätt som du beställer andra sorters varor på Internet. Efter några dagar så dimper drogerna ner i din brevlåda. Det är alldeles för enkelt och jag tror detta innebär att fler kommer att testa droger. Det är inte lika enkelt att finna en vidrig person på stan som säljer droger och en normal person vill inte ha så mycket med sådana personer att göra.  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

HVB-hem


skrivet den 30 jun av Admin, klockan:20:20
vi berörde HVB-hem (hem för vård eller boende) lite i förra inlägget men i detta inlägg ska jag utveckla lite vad ett HVB-hem (hem för vård eller boende) är. Ett HVB-hem (hem för vård eller boende) är en institution som bekostas av kommunen där den unge är bosatt i och är till för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina familjer. I många fall handlar det som jag skrivit innan om ett missbruk. Det är bra att en missbrukande ungdom så snart som möjligt får bo på ett HVB-hem. Desto tidigare en missbrukare får vård ju större är chansen att ungdomen slutar att missbrukar. Görs inget direkt när ett missbruk hittats finns det stor risk att ungdomen fortsätter att missbruka i vuxen ålder och detta blir då en tragedi för missbrukaren och en stor kostnad för samhället. Dessa HVB-hem (hem för vård eller boende) kan vara privat ägda, ägda av kommuner eller ägda av flera kommuner tillsammans.  

Just nu värderat 3.0 av 5 människor

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

LVU avslutning


skrivet den 29 jun av Admin, klockan:12:00
LVU-vården kan även ske frivilligt. Det innebär dock att den unge måste ha fyllt 15 år och samtycker till detta. Självklart måste föräldrarna också samtycka till detta. Om detta sker så kan den unge omhändertas och få den vård som den unge behöver. Då kallas det inte tvångsvård längre men detta går ändå under lagen LVU och kallas då behövlig vård. Oftast tar det lång tid innan ett beslut är taget enligt LVU men det finns en möjlighet i lagtexten att omedelbart omhänderta den unge om fallet är brådskande. De flesta som omhändertas placeras på ett HVB-hem och HVB står för Hem för Vård eller Boende. Placeringen kan även ske på ett sjukhus och det händer även att placeringen kan ske i det egna hemmet. Det är ett svårt beslut att ta om man ska ta ett barn från ens föräldrar. Innebär detta något bättre eller sämre för barnet. Det är alltid barnets bästa som ska stå i centrum.  

Just nu värderat 3.0 av 5 människor

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

LVU fortsättning


skrivet den 27 jun av Admin, klockan:14:15
Lagtexten säger att för att en ungdom ska kunna tvångsomhändertas enligt LVU på grund av eget beteende enligt 3 §, att vård beslutas på grund av den unges eget beteende, såsom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (ex. prostituerar sig). För att ligga till grund för ett beslut om tvångsvård ska den unges beteende i sig medföra en påtaglig risk för att den unge själv tar skada. Lagen är till för att skydda den unge mot sig själv eller personer i sin omgivning. Många ser självklart LVU som ett straff men LVU handlar om att ta hand om den unge när föräldrarna eller han/hon själv inte klarar av det. Ofta är det som så att helmiljön är anledningen till att den unge missköter sitt privata liv i skolan eller i samhället i övrigt. En otrygg helmiljö gör ofta att unga människor tar ut sin aggressivitet på andra eller på sig själva.  

Just nu värderat 3.0 av 5 människor

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

LVU


skrivet den 25 jun av Admin, klockan:09:33
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga heter lagen som förkortas LVU. Denna lagen är för personer som missbrukar eller har förödande hemförhållanden. Denna lagen gäller för personer som är under 18 år men den kan även kunna tillämpas för personer som är upp till 20 år. Som jag skrev tidigare så finns det olika anledningar till att man åberopar lagen LVU. Har barnet eller tonåringen ett hem som inte är tryggt och säkert på grund av en mängd olika anledningar kan denna lagen tillämpas. Hemförhållandena måste vara av allvarlig art för att lagen ska kunna tillämpas och vad det innebär vet jag inte. Sen kan den även tillämpas om barnet eller tonåringen gör saker som kan skada den själv eller omgivningen. Det handlar då oftast om missbruk eller kriminalitet. Ofta handlar det tyvärr om båda delarna. Om vården kan genomföras frivilligt genom SoL så tillämpas inte LVU.  

Just nu värderat 3.0 av 5 människor

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

LVM avslutning


skrivet den 23 jun av Admin, klockan:19:50
Problemet med LVM och de olika hemmen som missbrukarna skickas till är att det är väldigt dyrt att han en person på ett LVM-hem. Den största delen av dessa kostnader får kommunen själva ta och det innebär i praktiken att kommunen helst inte skickar missbrukare till LVM-hem. Detta är självklart väldigt tragiskt och i längden tror jag att det medför mer kostnader att ha en missbrukare ute i samhället än att ha missbrukaren på ett hem. Det är omkring 1200 personer som tvångsvårdas enligt LVM varje år och det är enligt mig alldeles för några. Det ska tänkas på att om personer som missbrukar istället åker fast för brott såsom försäljning av droger så kommer dessa personer hamna under kriminalvården och då är det staten som betalar hela kalaset. Detta kan innebära att kommunerna väljer att låta missbrukare springa på gatorna eftersom de för eller senare kommer begå brott för att kunna fortsätta med sitt missbruk.  

Just nu värderat 3.0 av 5 människor

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

LVM fortsättning


skrivet den 21 jun av Admin, klockan:20:12
För att en person ska kunna omhändertas enligt lagen LVM krävs det att socialstyrelsen, en läkare eller om en nära anhörig kräver detta. Vem som helst kan som exempel inte begära att en person kan omhändertas. Om din nära vän som exempel har grava drogproblem så kan inte du åberopa lagen LVM. Det du kan göra är att tala med socialtjänsten eller ännu bättre tala med den drabbade personens nära anhöriga så de i sin tur kan göra en anmälan. Det viktiga är att du som vän gör något och inte låter personen ifråga fortsätta med sitt missbruk obehindrat. Det är sedan socialtjänsten som tar ett beslut om det finns själ nog att starta en LVM-utredning. Om socialtjänsten kommer fram till att det finns själ till tvångsvård så skickar de in en anmälan till förvaltningsrätten. Det ska tilläggas att det enbart är socialtjänsten i kommunen där missbrukaren är skriven som får skicka en ansökan till förvaltningsrätten.  

Just nu värderat 3.0 av 4 människor

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

LVM


skrivet den 20 jun av Admin, klockan:12:20
Är en lag som möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare. Syftet med denna lagen är att en missbrukare ska stängas in och detta ska ge missbrukaren möjlighet att själva ta beslutet att frivilligt delat i en behandling. Denna lag får tillämpas om en missbrukare av som exempel alkohol eller narkotika anses vara i behov av vård på grund av ett längre missbruk. Du kan som exempel inte tvingas in i ett LVM-hem om du enbart tagit droger ett par gånger och polisen råkar ta dig. Det krävs ett längre missbruk som har dokumenterats av som exempel socialstyrelsen. Det finns tre olika förutsättningar varav en måste uppfyllas om lagen LVM ska kunna träda i kraft. 1. Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara. (ex. inte äter, riskerar att frysa ihjäl). 2.Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv. (ex. förlorar jobb/utbildning/boende/familj mm. Läggs större vikt vid gällande yngre.). 3. Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra närstående.  

Just nu värderat 3.0 av 5 människor

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5