Vi snackar droger och rehab i sverige

LSD


skrivet den 01 okt av Admin, klockan:11:47
De vanligaste syntetiska hallucinogenerna är LSD. Syntetiska menas med att de inte kommer från det naturliga som svampar och växter, utan de är framställda i ett laboratorium. LSD är en tablett som oftast tas genom munnen. Det går fort när kroppen får i sig en dos av LSD, efter fem minuter har kroppen fångat upp hela dosen. Vår hjärna påverkas negativt av LSD intag, tanke- och uppfattningsförmågan försämras, kroppen upplever sjuka saker som den egentligen inte ska uppleva såsom att man kan se ljud, höra färger samt känna lukten av ljud. Eftersom att det inte är normalt är det väldigt skrämmande hur något kan förändrar dig så snabbt, det verkar som man inte har en aning om vad som egentligen händer. Hos en missbrukare förstörs mycket utav kroppen, illamående, rodnader, ökat blodtryck, darrningar, svaghet, yrsel och frossbrytningar. LSD är ett beroende framkallat preparat eftersom att drogen blir det centrala i personens tankar, känslor och aktiviteter.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kat


skrivet den 30 sep av Admin, klockan:11:47
Kat kommer från Afrika och är en växt som heter Catha Edulis. Kat är ingen vanlig drog i Sverige utan det är mest folk som kommer utifrån som tuggar Kat. Men självklart är det här en farlig drog och är sedan 1989 en narkotikaklassad drog i Sverige. Kats tuggas, det är bladen på växten Catha Edulis som man tuggar. En person som använder Kat tuggar nästan konstant, efter ett tag sedan kommer tröttheten och sömnbehov. Katbladen kan även användas som te, men absolut inget att rekommendera. Farliga biverkningar som är farliga hos andra droger förekommer även när du tar Kat, det leder till ökat blodtryck, hjärtklappning, sömnbesvär, aptitlöshet, förstoppning, illamående, irritabilitet, huvudvärk och nedsatt sexuell förmåga. Även fast tuggandet med Kat sätter stopp efter ett tag krävs det ändå mera Kat av en som tuggar. Kat är en farlig drog som påverkar mycket mer än många tror, det kan påverkar arbetet äktenskapet etc.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Cannabis


skrivet den 29 sep av Admin, klockan:11:46
Cannabis kallas även för marijuana. Cannabis är i växtform och det som skiljer Cannabis med hasch är att haschet är i kådform det som sitter på träden. Ett farligt ämne som även finns i hasch är THC, det påverkas med psyko aktiva och fysiologiska effekter. Den som röker cannabis påverkas negativt genom att den blir förvirrad, minnet blir sämre, inlärning, den motoriska förmågan, reaktionstiden och uppmärksamheten. Många negativa aspekter med att röka cannabis. Något som också är farligt med att röka cannabis är att det kan leda till att blir beroende av starkare och ännu farligare droger, till exempel kokain och heroin. Har man rökt cannabis och kör bil ökar olycksrisken med dubbelt så mycket jämfört med en som inte har rökt. Röker en kvinna cannabis under graviditeten är det stor risk att barnet får koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och andra inlärningssvårigheter. Förr användes cannabis som medicin bland annat mot malaria och reumatism.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Hasch


skrivet den 28 sep av Admin, klockan:11:45
Hasch har funnits länge i Sverige sedan 60 talet. Det är också en mycket farlig drog eftersom att det påverkar en av våra viktigaste delar i kroppen och det är hjärnan. Hasch är något som man röker och röker du hasch blir du alltid förändrad. Först blir du väldigt lat och tillbakadragen, fortsätter du att röka hasch struntar du totalt i allting som finns runtomkring dig, människor, arbete och hygien. Varför är det så farligt? Röker man en haschcigarett finns det mer än 400 ämnen i den cigaretten och det är 400 farliga ämnen. Det ämne som är mest aktivt är THC och det lägger sig i kroppens fettvävnader. Det tar lång tid innan TCH försvinner ur kroppen och det organ som drabbas mest av det ämnet är vår hjärna. I hjärnan har vi minnet, känslorna och instinkter dessa påverkas av hasch och gör att ditt minne blir kort och du tappar nästan helt koncentrationsförmågan.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Morfin


skrivet den 27 sep av Admin, klockan:11:44
Morfin är ett narkotikaklassat ämne. Morfin används i Sverige som läkemedel både i tablettform och injektionsvätska. Anledningen till att morfin används som läkemedel i Sverige är bland annat för att ge patienten smärtlindring under en operation. Eftersom att morfin är narkotikaklassad finns det mycket nackdelar med det. Morfin är starkt beroendeframkallande och hindrar andningen på den personen som använder morfin på fel sätt. Andra symtom som också framkommer är kväljningar, muskelvärk, buksmärtor och långvarig trötthet. Eftersom det är svårt att veta hur stor dos en människa klara är det stor risk för en överdos som oftast leder till döden. Morfin är en väldigt gammal drog, den har funnits i urminnes tider som läkemedel i Asien. Både morfin och heroin framställs från en vara som heter opiumråvara. Opium är känd sen lång tid tillbaka för sina smärtstillande och narkotiska egenskaper. Tanken var först att man skulle försöka göra morfin icke beroendeframkallande men det gick tyvärr inte.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Metaamfetamin


skrivet den 26 sep av Admin, klockan:11:43
Det finns amfetamin sen finns det metaamfetamin. Skillnaderna mellan de här drogerna är att metaamfetamin är starkare och mer beroendeframkallande. Metaamfetamin är också narkotikaklassat. Metaamfetamin framställdes först i Japan år 1893. Eftersom att den både är starkare och mer beroendeframkallande så är den också farligare i Sverige är metaamfetamin receptbelagt men tyvärr säljs de receptfritt i andra länder som kosttillskott. Bieffekterna med metaamfetamin är bland annat att man minskar sin salivproduktion, detta leder till att den som tar drogen också tappar sina tänder onormalt snabbt. Andra negativa bieffekter är med metaamfetamin ä: Diarré, illamående, förlorad aptit, sömnsvårigheter, spända käkar, irritation, panikattacker och vidgade pupiller. En överdos av metaamfetamin innebär död och det kan bero på en stroke eller hjärtfel, men även överhettning. Att använda droger är farligt både för kropp och själ, igen människa är densamma när den tar droger. Även fast det är hårda lagar i USA är ändå metaamfetamin den vanligaste drogen.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Amfetamin


skrivet den 25 sep av Admin, klockan:11:43
Amfetamin används som medicin men tyvärr används den också som en drog. Amfetaminmissbrukare finns mest i Japan, cirka 1-2 miljoner människor. Amfetamin är en narkotikaklassad drog i Sverige. När man sväljer, sniffar eller injicera amfetamin kan man känna sig pigg, effektiv, självsäker. Dessutom påverkas inte din sömn eller hunger alls, det känns väldigt negativt att inte känna varken hunger eller trötthet. Det finns många otäcka och farliga risker med att ta amfetamin, blodtrycket ökar, hjärtverksamheten ökar, feber och huvudvärk kan uppstå, syn och hörsel kan försämras. En överdos av amfetamin kan leda till död, det kan framkalla ofrivilliga tics, man kan bli orolig, rastlös, trött och deprimerad, kroppen får närings- och mineralbrist, sömnsvårigheter samt en psykisk avtrubbning. Alltså kan många farliga saker hända när man tar amfetamin. En undersökning som gjordes 2007 visade att 1 gram amfetamin kostade cirka 225 kr. Ämnet amfetamin har funnits sedan 1887 och användes förr till läkemedel mot astma och förkylning.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ecstasy


skrivet den 24 sep av Admin, klockan:11:42
Ecstasy är ett narkotikapreparat som framkallar hallucinationer. Ecstasy har funnits sedan 1912, men då visste man inte vad preparatet skulle användas till. Under 70-talet börjades drogen användas inom psykoterapin. Mellan åren 1977 och 1985 förbjöds ecstasy både i England och USA. Anledningen till att den förbjöds var att de kom på allt farligt med drogen, och vilka biverkningar den gav på människor som tog den. Det farliga för kroppen som hände var rubbningar i hjärtrytmen, andningssvårigheter och krampanfall. Ecstasy förekommer oftast som tablett men finns även som kapslar med pulver i. Ecstasy påverkar våra två viktiga organ hjärtat och hjärnan mycket negativt, därför kan ecstasy orsaka livshotande skador på den person som tar ecstasy. Andra hemska saker som händer när man använder ecstasy är att syn och hörsel kan blir sämre, hjärnskador och skapar ett beroende. Ecstasy är såklart förbjudet att både sälja och köpa eftersom att det är narkotikapreparat, du som blir tagen med ecstasy kan bli straffad till fängelse.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Heroin


skrivet den 23 sep av Admin, klockan:11:41
Heroin är narkotikaklassat och är kemiskt likt morfin. Det som skiljer dem åt är att heroin har en högre fettlöslighet, det gör att den snabbare passerar blod-hjärnbarriären och ger andra effekter som inte morfinet gör. Det som händer är att det framkommer en stark känsla av lycka, man blir känslolös, uppkommer illamående, gåshud och sömnlöshet. Ruset håller på i cirka 10 minuter sen går det över till morfinrus. Morfinruset finns där i cirka 4-5 timmar och under den tiden känner man välbehag och tillfredställelse. Heroin är en farlig drog eftersom att det finns bieffekter. Bieffekterna för heroin är feber, kramper sen kan man också känna svår ångest. Heroinet framkallar även förstoppning, pupillerna minskar, mensrubbningar och minskad sexlust. Man kan även känna muskelsvaghet, precis som att kroppens muskler är som glas väldigt sköra, minsta lilla beröring av ett föremål kan göra ont. Heroin är en mycket farlig och beroendeframkallande drog, speciellt psykiskt.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kokain


skrivet den 22 sep av Admin, klockan:11:40
Kokain är ett gruppkvävhaltigt ämne som har en stark inverkan på människokroppen. Det kommer från den sydamerikanska växten kokabusken. Kokabusken är både uppiggande och hungerdämpande. Kokainet är klassat som narkotika i Sverige. Det som är farligt med kokainet är att det bryts ner i kroppen mestadels i levern, ungefär 1% av kokainet som tas in kommer ut med urinen. Blandar man kokain och alkohol är det ännu farligare, det kan orsaka hjärtproblem. Kokainintag kan lätt spåras i kroppen, redan fyra timmar efter kokainintag kan man se på ett drogtest att det finns kokain i kroppen. Kokainet kan sitta kvar i kroppen i upp till åtta dagar. Kokain har sin största produktion i Colombia, där kontrolleras droghanteringen av mäktiga och beväpnade kartellgrupper som står för över 80% av alla kokain som exporteras till övriga delar av världen Mycket av det kokain som används i USA kommer från Colombia. Kokain är en dyr drog som kostar cirka 800 kr per gram, undersökningen gjordes 2007 så troligtvis har priset stigit.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5